Bảo hiểm tai nạn giao thông bồi thường theo mức phí nào?

Rate this post

Giao thông hiện nay rất phức tạp, mọi phương tiện đều trở nên đông đúc hơn vì thế chúng ta phải thật cẩn thận lái xe an toàn khi ra đường. Nhằm giải quyết rủi ro xảy ra bạn nên sử dụng bảo hiểm tai nạn giao thông. Nếu không may xảy ra tai nạn giao thông để được đền bù bảo hiểm bạn phải có biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, báo cáo sơ bộ điều tra sơ bộ vụ án, hồ sơ bệnh án,…Vậy bảo hiểm tai nạn giao thông bồi thường theo mức phí nào?

1. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tai nạn giao thông

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày xảy ra tai nạn chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định của Bộ Tài chính

Hồ sơ gồm:

Tài liệu liên quan đến xe, lái xe.

– Tài liệu chứng minh thiệt hại về người.

– Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản.

– Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính):

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu quy định tại Khoản 4 Điều này và thiệt hại xảy ra ước tính dưới 10 triệu đồng, hồ sơ bồi thường phải có các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 14Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính và các tài liệu sau:

a) Biên bản xác minh vụ tai nạn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn.

b) Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

c) Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

2. Mức phí bảo hiểm tai nạn giao thông chi trả

Dựa trên thiệt hại thực tế của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại, mức bồi thường này cũng phải căn cứ theo quy định tại Điều 5, Khoản 1, Thông tư 151/2012/TT-BTC:

“Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới; gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ- moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 70.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.”

Hy vọng qua những điều khoản về bảo hiểm tai nạn giao thông bạn sẽ phần nào hiểu được hồ sơ, thủ tục, mức phí bồi thường.