Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên gia là những người người được đào tạo theo hướng chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành công việc và có kỹ năng thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung. Vậy thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài bao gồm những gì? Cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

dịch vụ giấy phép lao động

1. Các vị trí chuyên gia phổ biến mà các doanh nghiệp tại Việt nam hay sử dụng

iconChuyên gia kinh doanh

iconChuyên gia kỹ sư, kỹ thuật

iconChuyên gia Marketing

iconTrường phòng, trưởng nhóm, trưởng bọ

iconGiáo viên dạy ngôn ngữ

iconĐầu bếp, chuyên gia ẩm thực,…

– Các doanh nghiệp, tổ chức, công ty tại Việt nam có thể mời, bảo lãnh cho người nước ngoài là chuyên gia vào làm việc tại doanh nghiệp, công ty. Trường hợp chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì bắt buộc phải xin giấy cấp phép lao động theo quy định.

2. Cơ sở pháp lý của việc cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

– Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

– Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

3. Trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Bước 1: Nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ. Cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền sẽ giải quyết thủ tục trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

– Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

+ Trước hết, trong hồ sơ cần phải có đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh &  Xã hội ( Bộ LĐTBXH ).

+ Cung cấp 02 ảnh 4x6cm  ( ảnh màu, chụp trên nền trắng, không đeo kính…)

+ Hộ chiếu nguyên quyển ( sao y công chứng ).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe/ giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn 12 tháng) cũng là loại giấy tờ cần thiết và không thể thiếu trong bộ hồ sơ.

+ Một thứ quan trọng không kém cần phải có đó là lý lịch tư pháp theo quy định.

+ Những giấy tờ, tài liệu để chứng minh là chuyên gia như: Giấy xác nhận bạn  là chuyên gia của cơ quan, DN tại nước ngoài / Bằng đại học trở lên/  Các giấy tờ xác nhận tương đương với bằng đại học trở lên/  Giấy xác nhận số năm kinh nghiệm làm việc ( yêu cầu bạn phải có  ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc  tại cơ quan, DN tại nươc ngoài).

+ Một số giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia như: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ trong trường hợp di chuyển trong nội bộ DN /  Hợp đồng lao động (Nếu được DN Việt Nam thuê).

4. Lưu ý chung về tất cả các giấy tờ trong hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

– Tất cả những văn bản, giấy tờ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên yêu cầu cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Nộp 01 bản chính/ 01 bản sao với tất cả các giấy tờ.

– Miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp những giấy tờ đó được viết bằng tiếng nước ngoài . Tuy nhiên bạn cũng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật VN.

5. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động

–  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố.

–  Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

–  Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

>>> Liên kết hữu ích: Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Bắc Nguyễn