Đề xuất đổi tên công an xã không chính quy thành “trị an viên”

Nhằm phân biệt với công an xã chĩnh quy sĩ quan, hạ sĩ quan bộ công an đề nghị đổi tên công an xã không chính quy thành "trị an viên".

5 (100%) 1 vote

Mới đây bộ công an đang dự thảo nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Nhằm phân biệt với công an xã chính quy bộ công an đề nghị đổi tên công an xã không chính quy thành ‘trị an viên”.

Ngày 9/7, tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Luật Lực lượng trị an cơ sở, Bộ Công An đề xuất công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ nên được tiếp tục bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã – nơi đã bố trí công an xã chính quy. Hiện nay, tối đã chỉ 5 công an chính quy trên một xã trong khi phạm vi hoạt động rộng.

Bộ Công an đề nghị đổi tên gọi cồn an xã bán chuyên trách thành “trị an viên” để phân biệt với các công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm. Tại dự thảo báo cáo có nêu: ”Việc quy định theo hướng này sẽ giúp giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây”.

Theo đó, lực lượng trị an viên có trách nhiệm phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của lực lượng công an xã chính quy.

Việc bổ sung quy định mới này là nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, đồng thời là để khắc phục khó khăn hiện nay khi chưa thể bố trí hết Công an chính quy tại các thôn, xóm, làng, ấp, bản…”

Bộ công an cho biết, việc bố trí công việc cho lực lượng trị an viên về cơ bản không làm tăng thêm kinh phí từ ngân sách dịa phương bởi chi trả vẫn như cũ. Mỗi tháng một trị an viên hưởng phụ cấp tương đương 1,49 triệu đồng. Hiện nay toàn quốc có gần 14.000 phó trưởng công an xã thị trấn và 113 công an viên không phải là công an chính quy. Tính ra trung bình một tháng kinh phí để chi trả phụ cấp cho 126.566 trị an viên khoảng 188 tỷ đống. Chia ra, bình quân một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả 3 tỷ đồng một tháng.

Ngoài các chế độ phụ cấp hàng tháng, một số chế độ, chính sách khác đang áo dụng với công an xã vẫn tiếp tục được thực hiện như hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức 253.000 đồng/tháng; trợ cấp ngày công lao động tăng thêm khoảng 119.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Công an nếu đề xuất được thông qua, chi phí, phụ cấp cho lực lượng trị an viên khoảng 2.256 tỷ đồng mỗi năm.

Theo thống kê toàn quốc có gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên không phải là công an chính quy (tổng 126.566). Đến đầu năm 2019, các địa phương đã bố trí khoảng 3.000 côn an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, trong đó có 1.133 trưởng công an xã, gần 650 phó trưởng công an xã và hơn 1200 công an viên.

Xem thêm: Thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy

Thanh Huyền 

Bài viết liên quan